MEDLEM

MEDLEMSINFORMATION

Avgifter

- Årsavgift 150kr

- Årsavgift familj 250kr (gäller medlemmar boende på samma adress)

- Ditt medlemskort skall kunna uppvisas på anmodan.

- Medlemskort tecknas på banan i kiosken alt MicroRacing.

 

Miljö & Köravgift

Gäller för de medlemmar som vill köra på klubbens ute och inne bana.

- Köravgift 1000:-/år 2019-09-01 - 2019-12-31    750 kr 

- Köravgift familj 1500:-/år 2019-09-01 - 2019-12-31    1250 kr

 

- Knatte (7-10 utan licens) - Köravgift 500:-/år 2019-09-01 - 2019-12-31    400 kr

 

Banvärd

1 vecka / 3 tillfälle (måndag, torsdag, lördag) den säsong som du kör bil (kör du två säsonger,

en vecka varje säsong). Barn ersätts av föräldrar. Du kan hitta din egen ersättare bland medlemmar alt köpa ut dig från barnvärdsvecka för 1200 kr.

 

Avgifterna är per år och ska vara betalda innan körning på banan.

 

 

Grillfest - Juni

Julbord - December

Drogpolicy

FRCK är en ideell idrottsförening som vill främja såväl fysisk som social utveckling för alla som deltar i verksamheten. Vi vet att föräldrar, allmänhet, politiker och media ställer höga och berättigade krav på oss när det gäller förhållandet till droger. Vi är också väl medvetna om att våra ledare och aktiva är viktiga förebilder för våra aktiva barn och ungdomar, därför har vi  tagit ställning och utformat riktlinjer för förhållandet till droger i vår verksamhet.


Diskrimineringspolicy

Vår utgångspunkt för diskrimineringspolicyn är att alla människor har lika värde och att varje människa ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning. Det innebär att alla medlemmar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom Furulund RCK.


Behandling av Personuppgifter (GDPR)

Vi sparar följande persondata om våra medlemmar: Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Person nr, Adress, Postnummer, Ort, Land.

Dessa uppgifter behöver vi till att registrera dig på Idrottonline.se och till RF, SBF, Kävlinge Kommun samt för att kontakta dig angående Furulunds RCK och för nödvändiga kommunikation.

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt så att du kan känna dig trygg av klubbens sekreterare.

Vid registrering till tävling sparar vi följande data på förare: Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Person nr, Transp nr, Adress, Postnummer, Ort, Land.

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt av tävlingsledning, som FRCK uppger i inbjudan innan varje tävling samt klubbens sekreterare.

Genom att teckna medlemskap samt anmäla dig till tävlingen via MyRcm.ch eller www.rc-championship.info godkänner du Furulunds RCK villkor.

ÖPPETTIDER 2019

Måndagar - 17:00 - 21:00

Onsdag - 17:00 - 21:00

Lördagar -  9:30 - 16:00

 

TRACKFEE Endagsavgifter utan medlemskap för körning

Vardagar - 80 kr

Helgdagar - 120 kr

 

SWISH

123 056 31 30

 

*Avgiften skall vara betald innan körning

 

 

 

Copyright @ Furulund RCK

UTDELNINGSADRESS

Bantorget 2, 24463 Furulund

c/o Jenny Pålsson

 

BESEÖKADRESS

Utebanan -Märkesvägen 2, 244 65 Furulund

Innebanan - Hobyvägen 143, 244 94 Furulund

 

e-mail: styrelsen@frck.se