Öppet: Onsdag 17:00 - 21:00 Söndag 9:30 - 15:30

 

Medlemsavgift 2017

Gäller till 31 mars 2018

 

Junior:  *100 sek

Senior:   250 sek

Familj:  *450 sek

Stödmedlem: 100 sek

 

Säsongsavtal - Sommar

 

Junior: Körning på ordinarie öppettider, Onsdag / Söndag

Köravgift 300 sek + Underhåll av banan 250 kr + medlemsavgift

 

Junior Plus: Tillgång till banan på alla tider/kodlås

Köravgift 300 sek + Underhåll av banan 250 kr + medlemsavgift + 8 tim hjälp på arbetsdagar

Senior: Körning på ordinarie öppettider, Onsdag / Söndag

Köravgift 500 sek + Underhåll av banan 250 kr + medlemsavgift

 

Senior Plus: Tillgång till banan på alla tider/kodlås

Köravgift 500 sek + Underhåll av banan 250 kr + medlemsavgift +

12 tim hjälp på arbetsdagar eller 1500 kr

 

Familj: Tillgång till banan på alla tider/kodlås

Köravgift 950 sek + Underhåll av banan 500 kr + medlemsavgift + 20 tim hjälp på arbetsdagar

 

Stödmedlem: 100 sek

 

Betalt medlemskap och säsongsavtal återbetalas EJ.

Medlemskap ska betalas senast 31 mars, i annat fall expeditionsavgift 150 kr/person (gäller ej nya medlemmar)

Underhåll av banan betalas 1 gång per år vid betaning av köravgift.

 

*Förklaringar

 

Junior: Fyller högst 16 år under året. Junior med licens i en annan klubb räknas som senior.

Familj: Personer i samma familj max 5st.

Stödmedlem: Ej aktiv

 

Alla medlemmar hjälper till på RM minnst 1-1,5 dag (räknas ej arbetsdagr i sommar eller vinter avtal). Medlem som kör tävlingen och representerar klubben på RM-et hjälper till innan.

 

 

Medlemskap innebär:

Rättigheter och skyldigheter enligt klubbens stadgar

Kan ansöka om förarlicens hos SBF

Kan ansöka om funktionärslicens hos SBF

För att använda banan måste man först också lösa säsongsavtal

 

 

Säsongsavtal innebär:

 

Får använda banan på ordinarie öppettider alt alla tider/kodlås.

Ska vara medlem i klubben och uppfylla medlemsvillkor.

 

 

Om medlem INTE genomför sina arbetsuppgifter så kan styrelsen besluta om att medlemmen debiteras 1500 SEK eller på annat sätt måste göra en kompenserande åtgärd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadgar

 

Diskrimineringspolicy

Vår utgångspunkt för diskrimineringspolicyn är att alla människor har lika värde och att varje människa ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning. Det innebär att alla medlemmar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom Furulund RCK.

 

Drogpolicy

FRCK är en ideell idrottsförening som vill främja såväl fysisk som social utveckling för alla som deltar i verksamheten. Vi vet att föräldrar, allmänhet, politiker och media ställer höga och berättigade krav på oss när det gäller förhållandet till droger. Vi är också väl medvetna om att våra ledare och aktiva är viktiga förebilder för våra aktiva barn och ungdomar, därför har vi tagit ställning och utformat riktlinjer för förhållandet till droger i vår verksamhet.

 

Kalenderår

Ett kalenderår har vi delat på

2 säsonger:

Sommarsäsong

från april till september

Vintersäsong

från oktober till mars

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

All rökning förbjudet på banområde

Hänvisas utanför banområdet

Medlemskap kan tecknas på banan

 

eller MicroRacing

 

Klubbens ärende behandlas

 

Onsdagar 15:00 - 16:45

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

Ordinarie öppettider:

 

Sommar

Onsdag: 17–21

Medlemmar

 

Söndag: 9:30–15:30

Track fee + Medlemmar

 

Vinter

Kiosken öppen, banvärd på plats.

 

Måndag: 17–21

Track fee + Medlemmar

 

Onsdag: 17–21

Track fee + Medlemmar

 

Lördag: 9:30–15:30

Track fee + Medlemmar

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *