Regler

 

BANAN STÄNGD TORSDAG 22 NOVEMBER OCH LÖRDAG 24 NOVEMBER. DESSA TRÄNINGAR FLYTTAS TILL TID MELLAN JUL OCH NYÅR, DÅ HAR VI EXTRA ÖPPET. ÖPPET IGEN SOM VANLIGT 26 NOVEMBER.

 

Öppettider Innebana: Måndag 17:00 - 21, Torsdag 17:00 - 21:00, Lördag 9:30 - 15:30

 

För ökad körglädje delar vi upp körpassen så både erfarna samt nya förare känner sig trygga - Alla är välkommna!

Behandling av Personuppgifter (GDPR)

 

Vi sparar följande persondata om våra medlemmar: Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Person nr, Adress, Postnummer, Ort, Land.

 

Dessa uppgifter behöver vi till att registrera dig på Idrottonline.se och till RF, SBF, Kävlinge Kommun samt för att kontakta dig angående Furulunds RCK

 

och för nödvändiga kommunikation.

 

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt så att du kan känna dig trygg av klubbens sekreterare.

 

 

Vid registrering till tävling sparar vi följande data på förare: Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Person nr, Transp nr, Adress, Postnummer, Ort,

 

Land.

 

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt av tävlingsledning, som FRCK uppger i inbjudan innan varje tävling samt klubbens sekreterare.

 

Genom att teckna medlemskap samt anmäla dig till tävlingen via MyRcm.ch eller www.rc-championship.info godkänner du Furulunds RCK villkor.

Stadgar

 

Diskrimineringspolicy

Vår utgångspunkt för diskrimineringspolicyn är att alla människor har lika värde och att varje människa ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning. Det innebär att alla medlemmar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom Furulund RCK.

 

Drogpolicy

FRCK är en ideell idrottsförening som vill främja såväl fysisk som social utveckling för alla som deltar i verksamheten. Vi vet att föräldrar, allmänhet, politiker och media ställer höga och berättigade krav på oss när det gäller förhållandet till droger. Vi är också väl medvetna om att våra ledare och aktiva är viktiga förebilder för våra aktiva barn och ungdomar, därför har vi tagit ställning och utformat riktlinjer för förhållandet till droger i vår verksamhet.