Regler

 

Öppettider: Onsdag 17:00 - 21:00 Söndag 9:30 - 15:30

 

För ökad körglädje så finns alltid möjlighet att dela upp körpassen om vardera 15 minuter så både erfarna samt nya förare känner sig trygga - Alla är välkommna!

Stadgar

 

Diskrimineringspolicy

Vår utgångspunkt för diskrimineringspolicyn är att alla människor har lika värde och att varje människa ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning. Det innebär att alla medlemmar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom Furulund RCK.

 

Drogpolicy

FRCK är en ideell idrottsförening som vill främja såväl fysisk som social utveckling för alla som deltar i verksamheten. Vi vet att föräldrar, allmänhet, politiker och media ställer höga och berättigade krav på oss när det gäller förhållandet till droger. Vi är också väl medvetna om att våra ledare och aktiva är viktiga förebilder för våra aktiva barn och ungdomar, därför har vi tagit ställning och utformat riktlinjer för förhållandet till droger i vår verksamhet.