DROGPOLICY 

FRCK är en ideell idrottsförening som vill främja såväl fysisk som social utveckling för alla som deltar i verksamheten. Vi vet att föräldrar, allmänhet, politiker och media ställer höga och berättigade krav på oss när det gäller förhållandet till droger. Vi är också väl medvetna om att våra ledare och aktiva är viktiga förebilder för våra aktiva barn och ungdomar, därför har vi tagit ställning och utformat riktlinjer för förhållandet till droger i vår verksamhet.


Tobak

Åldersgräns för inköp enligt svensk lag = 18 år.


FRCK tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder tobak inom av oss anordnad verksamhet, inklusive resor och övernattningar i klubbens regi. Om vi upptäcker att någon/några av
våra barn och ungdomar använder tobak (snusar eller röker) agerar vi på följande sätt:


  - Ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar


Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, föräldrarna, de aktiva över 18 år samt barn och ungdomarna själva.


Som barn- och ungdomsledare, ledare för aktiva över 18 år är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för sina barn och ungdomar. I vår idrottsförenings verksamhet ska man som ledare avstå från att använda tobak. Om vi upptäcker att någon/några av våra barn- och ungdomsledare/tränare inte lever upp till kravet agerar vi på följande sätt:


  - Styrelsemedlem talar med tränaren/ledaren.


Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är styrelsen och ledarna själva.

 

Alkohol

Svensk lag: Åldersgräns 18 år gäller för att köpa folköl och dricka alkohol på restaurang. Åldersgräns 20 år för köp på systembolag.


FRCK tillåter ej att barn och ungdomar under 18 år använder alkohol inom av oss ordnad verksamhet,inklusive resor och övernattningar i klubbens regi. Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt:


  - Ledarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.


Aktiva över 18 år är förebilder för de yngre medlemmarna och bör föregå med gott exempel. Det är inte tillåtet:


  - att komma bakfull till arrangemang
  - att uppträda berusat inom av föreningen ordnad verksamhet, inklusive resor och övernattningar
  - att någonsin uppträda berusat när man bär föreningens profilkläder eller emblem
  - att förse ungdomar som inte nått föreskriven ålder med alkohol


Om vi upptäcker att någon av våra aktiva över 18 år inte lever upp till dessa krav, agerar vi påföljande sätt:


  - Ledarsamtal med den aktive.


Ansvariga för att dessa riktlinjer följs är ledarna, de aktiva över 18 år samt barnen och ungdomarna själva.


Ledare


FRCK ställer samma krav på tränare/ledare som på de aktiva.


Om vi upptäcker att någon, ledare inte lever upp till dessa krav agerar vi på följande sätt:


  - Styrelsemedlem talar med ledaren. Vid allvarliga eller upprepade brott mot reglerna stängs ledaren av.


Narkotika och Dopningspreparat


Allt bruk och hantering av narkotika och dopningspreparat är förbjudet enligt svensk lag.


Det är en självklarhet att FRCK tar avstånd från all användning av narkotika och dopingpreparat och inte accepterar användning i någon form bland föreningens medlemmar och aktiva.

 

För aktiva gäller att endast receptfria och/eller av läkare ordinerade mediciner får användas. Den aktive ansvarar själv för att kontrollera att ev. mediciner inte finns upptagna på den gällande dopinglistan.