MEDLEM

MEDLEMSINFORMATION

Medlemskap 2022

- Årsavgift 150kr

- Årsavgift familj 250kr


Innebanan (januari-mars och oktober-december):
Gäller för de medlemmar som vill köra på klubbens innebana

Köravgift - 500:-/år

Köravgift familj - 800:-/år

Köravgift Knatte (7-10 utan licens) - 400:-/år 


3 banvärd tillfällen + 1 Arbetsdag (8 timmar)

För att köra på klubbens banor så ska medlemmar (vuxna) sätta upp sig som banvärd enligt rullande schema

alt kan du köpa ut dig - 1000kr


Utebanan (april - september):
Gäller för de medlemmar som vill köra på klubbens utebanor

Köravgift - 500:-/år

Köravgift familj - 800:-/år

Köravgift Knatte (7-10 utan licens) - 400:-/år 

 

3 banvärd tillfällen + 1 Arbetsdag (8 timmar)

För att köra på klubbens banor så ska medlemmar (vuxna) sätta upp sig som banvärd enligt rullande schema

alt kan du köpa ut dig - 1000kr


Preliminärt:
Arbetsdag utebanan: söndag 27 mars 2022

Arbetsdag Innebanan: 24 september 2022

Vid behov kommer vi att arrangera fler arbetsdagar samt tillämpa ”arbetstimme” på utebanan vid några tillfällen innan körning för gräsklippning m.m.

 

Avgifterna ska vara betalda innan körning på banan.

Medlemskort tecknas på banan i kiosken alt MicroRacing.


Rutiner för heatindelning vid träning

Vi har ett grundsystem med fyra heat/omgång (medel, elite, medel, nybörjare) där alla kan köra ett heat/omgång.

Efter att du har kört ditt heat så är du bilvändare i nästkommande heat.
(När du är ny så hjälper vi dig så att du kommer in i rutinerna på banan)


Drogpolicy

FRCK är en ideell idrottsförening som vill främja såväl fysisk som social utveckling för alla som deltar i verksamheten. Vi vet att föräldrar, allmänhet, politiker och media ställer höga och berättigade krav på oss när det gäller förhållandet till droger. Vi är också väl medvetna om att våra ledare och aktiva är viktiga förebilder för våra aktiva barn och ungdomar, därför har vi  tagit ställning och utformat riktlinjer för förhållandet till droger i vår verksamhet.


Diskrimineringspolicy

Vår utgångspunkt för diskrimineringspolicyn är att alla människor har lika värde och att varje människa ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning. Det innebär att alla medlemmar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom Furulund RCK.


Behandling av Personuppgifter (GDPR)

Vi sparar följande persondata om våra medlemmar: Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Person nr, Adress, Postnummer, Ort, Land.

Dessa uppgifter behöver vi till att registrera dig på Idrottonline.se och till RF, SBF, Kävlinge Kommun samt för att kontakta dig angående Furulunds RCK och för nödvändiga kommunikation.

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt så att du kan känna dig trygg av klubbens sekreterare.

Vid registrering till tävling sparar vi följande data på förare: Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Person nr, Transp nr, Adress, Postnummer, Ort, Land.

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt av tävlingsledning, som FRCK uppger i inbjudan innan varje tävling samt klubbens sekreterare.

Genom att teckna medlemskap samt anmäla dig till tävlingen via MyRcm.ch eller www.rc-championship.info godkänner du Furulunds RCK villkor.