MEDLEM

MEDLEMSINFORMATION

MEDLEMSANSÖKAN:

 
 
 
 
Ja
Nej
Om ja, vilken:
D
N
 
Enskilt medlemskap:150kr
Familjemedlemskap: 250kr (alla bor på samma adress)
Jag är redan medlem 2022
 
Köravgift: 500 kr
Köravgift familj: 800 kr
Köravgift Knatte (7-10 utan licens): 400 kr
Jag väljer att göra: 3 banvärd tillfällen + 1 Arbetsdag (8 timmar)
Jag väljer att köpa ut mig: 1000 kr
 
Köravgift: 500 kr
Köravgift familj: 800 kr
Köravgift Knatte (7-10 utan licens): 400 kr
Jag väljer att göra: 3 banvärd tillfällen + 1 Arbetsdag (8 timmar)
Jag väljer att köpa ut mig: 1000 kr
 
 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information
 
 

Drogpolicy

FRCK är en ideell idrottsförening som vill främja såväl fysisk som social utveckling för alla som deltar i verksamheten. Vi vet att föräldrar, allmänhet, politiker och media ställer höga och berättigade krav på oss när det gäller förhållandet till droger. Vi är också väl medvetna om att våra ledare och aktiva är viktiga förebilder för våra aktiva barn och ungdomar, därför har vi  tagit ställning och utformat riktlinjer för förhållandet till droger i vår verksamhet.


Diskrimineringspolicy

Vår utgångspunkt för diskrimineringspolicyn är att alla människor har lika värde och att varje människa ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning. Det innebär att alla medlemmar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom Furulund RCK.


Behandling av Personuppgifter (GDPR)

Vi sparar följande persondata om våra medlemmar: Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Person nr, Adress, Postnummer, Ort, Land.

Dessa uppgifter behöver vi till att registrera dig på Idrottonline.se och till RF, SBF, Kävlinge Kommun samt för att kontakta dig angående Furulunds RCK och för nödvändiga kommunikation.

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt så att du kan känna dig trygg av klubbens sekreterare.

Vid registrering till tävling sparar vi följande data på förare: Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Person nr, Transp nr, Adress, Postnummer, Ort, Land.

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt av tävlingsledning, som FRCK uppger i inbjudan innan varje tävling samt klubbens sekreterare.

Genom att teckna medlemskap samt anmäla dig till tävlingen via MyRcm.ch eller www.rc-championship.info godkänner du Furulunds RCK villkor.