MEDLEMS INFO

MEDLEMSANSÖKAN 2023 I FURULUNDS RCK

Furulunds RCK är en ideell förening.
Som medlem i Furulunds RCK så behöver vi alla bidra på olika sätt med ideellt arbete vilket inkluderar styrelsearbete, vård och förbättringar av våra banor/anläggningar, att vara banvärd vid träning och funktionär vid tävling.

Vi har alla olika förmågor och förutsättningar men alla kan bidra och att vara medlem innebär att man bidrar med detta ideellt (utan ekonomisk ersättning)


Vid tecknad av medlemskap fyller du in ansökan, vid familjemedleskap skall du göra ansökan 1 gång per varje familjmedlem


 
 
 
 
Enskilt medlemskap:150kr
Familjemedlemskap: 250kr (alla bor på samma adress)
Jag är redan medlem 2023
 
Köravgift: 1000 kr
Köravgift familj: 1500 kr
4 banvärd tillfällen
1 Arbetsdag (8 timmar)
 
 
Jag har tagit del av ovanstående information
 
 

Drogpolicy

FRCK är en ideell idrottsförening som vill främja såväl fysisk som social utveckling för alla som deltar i verksamheten. Vi vet att föräldrar, allmänhet, politiker och media ställer höga och berättigade krav på oss när det gäller förhållandet till droger. Vi är också väl medvetna om att våra ledare och aktiva är viktiga förebilder för våra aktiva barn och ungdomar, därför har vi  tagit ställning och utformat riktlinjer för förhållandet till droger i vår verksamhet.


Diskrimineringspolicy

Vår utgångspunkt för diskrimineringspolicyn är att alla människor har lika värde och att varje människa ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar oavsett kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning. Det innebär att alla medlemmar ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom Furulund RCK.

Behandling av Personuppgifter (GDPR)

Vi sparar följande persondata om våra medlemmar: Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Person nr, Adress, Postnummer, Ort, Land.

Dessa uppgifter behöver vi till att registrera dig på Idrottonline.se och till RF, SBF, Kävlinge Kommun samt för att kontakta dig angående Furulunds RCK och för nödvändiga kommunikation.

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt så att du kan känna dig trygg av klubbens sekreterare.

Vid registrering till tävling sparar vi följande data på förare: Förnamn, Efternamn, E-post, Telefonnummer, Person nr, Transp nr, Adress, Postnummer, Ort, Land.

Dina uppgifter hanteras på ett korrekt och kontrollerat sätt av tävlingsledning, som FRCK uppger i inbjudan innan varje tävling samt klubbens sekreterare.

Genom att teckna medlemskap samt anmäla dig till tävlingen via MyRcm.ch godkänner du Furulunds RCK villkor.