BLI MEDLEM - MEDLEMSANSÖKAN

Vid tecknad av medlemskap fyller du in ansökan, vid familjemedlemskap skall du göra ansökan 1 gång per varje familjmedlem

Familjemedlemskap alla bor på samma adress


Medlemskap innebär att du är medlem i FRCK

Köravgift innebär att du kan köra på banan i FRCK, för medlemmar med huvudmedlemskap i FRCK


Trackfee 300 kr per träningstillfälle eller reducerat trackfee för medlemar med huvudmedlemskap i en annan klubb

 

Digital medlemskort/träningskort gäller

Swish 1234623971

Namn
Personnr
Adress
E-post
Mobilnr

MEDLEMSKAP MED HUVUDMEDLEMSKAP I FRCK (gäller från januari-december 2023)

KÖRAVGIFT MEDLEM MED HUVUDMEDLEMSKAP I FRCK - FRCK INNEBANA (gäller oktober 2023 - mars 2024)

* MEDLEM MED HUVUDMEDLEMSKAP I EN ANNAN KLUBB ÄN FRCK - REDUCERAT TRACKFEE - FRCK INNEBANA (gäller oktober 2023 - mars 2024)

DITT HUVUDMEDLEMSKAP - KLUBBNAMN

Behandling av personuppgifter: Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.