BLI MEDLEM - MEDLEMSANSÖKAN UTESÄSONG

Vid tecknad av medlemskap fyller du in ansökan, vid familjemedlemskap skall du göra ansökan 1 gång per varje familjmedlem

Familjemedlemskap alla bor på samma adress


Medlemskap innebär att du är medlem i FRCK

Träningskort innebär att du kan träna på banan i FRCK

 

Mer info


Trackfee 300 kr per träningstillfälle

 

Digital medlemskort/träningskort gäller

Swish 123 056 31 30

Namn *
Personnr *
Adress *
E-post *
Mobilnr *

MEDLEMSKAP MED HUVUDMEDLEMSKAP I FRCK (gäller från januari-december 2024)

 *

KÖRAVGIFT MEDLEM MED HUVUDMEDLEMSKAP I FRCK - FRCK UTEBANA (gäller april - september 2024)

BANVÄRD - rullande schema. Efter tecknat träningskort, kommer du att vara kontaktad av ansvarig för banvärd

Behandling av personuppgifter: Som medlem i denna förening kommer föreningen att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens administratör för att ansöka om medlemskap.

 *