START

1:8 OR NITRO & EL

UTEBANA

1:10 OR EL

INNEBANA/UTEBANA

1:10 SHORT COURSE

UTEBANA

Mini-Z

KLUBBSTUGA UTEBANA

NYHETER:

PROVA PÅ RC SAMT FÖRETAGSEVENT - INSTÄLLT TILLS VIDARE PGA COVID-19* Minsta ålder 7 år * Pris - 75 kr * Vid teckning av medlemskap i FRCK får du 75 kr tillbaka.

* Ej egen bil på prova på * Anmälan senast lördag kl 9:00 till styrelsen@frck.se

 


CORONAVIRUS - COVID 19

Här kommer info om rutiner för träning på utebanan Fururing Raceway med anledning av Coronaviruset för att minska risk för smittspridning på träningar.

1. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta, feber eller halsont, eller om du haft någon av dessa    symptom inom 48 timmar, får du inte delta i klubbens aktiviteter. Det gäller även milda symtom.

2. Sprid ut er i mekdepå samt under förarställning och lämna en lucka på 1,5-2 meter mellan er.

3. Max antal förare på förarställningen 6 stycken. Vi använder oss av körschema och namntavla där du skriver dig i rätt grupp.

4. Kök och kiosk hanteras endast av ansvarig banvärd dvs ingen annan än ansvarig banvärd går i köket. Varm mat serveras mellan 12-13:00, på övrig tid finns färdigpackad tilltugg.

5. Håll god handhygien - I klubbstugan finns varmt vatten, tvål och pappershanddukar.

6. Personer över 70 år samt i risk grupp bör undvika delta i aktiviteter alt hålla god avstånd till övriga personer.


OBLIGATORISKT att registrera sig hos banvärd direkt när du kommer till banan.


Ovanstående regler gäller alla oavsett om man har eventuellt avvikande åsikter.

Detta beslut gäller från och med nu tills det att styrelsen tagit nytt beslut.

Styrelsen för FRCK

SPONSORER:

VI KÖR: