Regler och villkor MEDLEM

Ban och depåregler
1. Medlemsavgiften och köravgiften SKALL vara betald innan körning.
2. För icke medlem gäller att trackfee SKALL vara betald innan körning.
3. Körning endast tillåten i en riktning, dvs enligt klockan.
4. Körning endast tillåten på angivna tider. Körning på annan tid innebär avstängning från klubben.
5. Körning inne i depån förbjuden.
6. Gå aldrig ut på banan med sändaren.
7. Du som inte kör är behjälplig som bilvändare.
8. Håll rent och snyggt efter dig.
9. Miljöfarligt avfall och sopor (bränsledunkar, däck, batteri, plastförpackningar, pizzakartonger, övriga matförpackningar som är ej klubbens) tas omhand av den tävlande och medlem i FRCK
10. Torka av din mekplats efter träning.
11.Ta hand om och hjälp nya medlemmar. Respektera dessa enkla regler för allas trivsel.

 

* Notera

Varje förare ansvarar för sin egen bil. Ingen av andra medlemmar, lokal butik etc har ansvar för din bil. Därför om någon inte skruvar, ställer in motor, tankar etc är inte en kränkande särbehandling. Sen om du frågar om hjälp försöker alla medlemmar hjälpa till om det finns möjlighet men det är inte att man försöker frysa ut någon. Vi alla är där för att träna med det sociala och prata.
Det är ditt ansvar att förbereda dig och din mekaniker till tävlingar!

Man ljuger inte om medlemmar bakom deras ryggar och sprider lögner gäller på träningar och tävlingar

VI PRATAR MED VARANDRA INTE OM VARANDRA.
 

 

Medlemsvillkor
Att vara en ideell medlemsförening innebär att eventuellt överskott går tillbaka till verksamheten, eftersom det inte finns några vinstsyften. Det innebär också att du som medlem har rätt att delta och göra din röst hörd på föreningens årsmöte.

För medlemskapet gäller föreningens stadgar, nedanstående villkor, ban & depåregler samt antagen drogpolicy.
 

Föreningen tillämpar Riksidrottsförbundets föreningsregler och Svenska Bilsportförbundets samtliga regelverk.

Medlemskap, villkor och medlemskort
Träningskortet gäller per kalenderår. Köravgift krävs för att få nyttja Furulunds RCK banor. Avgifterna gäller per säsong.
 

Träningskortet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Utlåning av träningskortet är inte tillåtet och kan leda till avstängning.
 

Medlemskortet gäller på Furulunds RC Klubbs anläggningar Fururing Raceway och FRCK Innebana.
 

Förlorat träningskort ersätts med nytt mot en administrativ kostnad av 50 kr.
 

Träningskortet går inte att "frysa", det vill säga medlemskortet gäller under avsedd giltighetsperiod vilken ej går att flytta framåt.
 

Arbetsinsats
Furulunds RC Klubb bedriver en ideell verksamhet som kräver mycket arbete på banan både före, under och efter säsongen samt under våra tävlingar. Hjälp till din hemaklubb med banarbete, funktionärsuppdrag och andra administrativa uppgifter.
 

Personuppgifter
Medlemskap i Furulunds RC Klubb innebär att dina personuppgifter registreras och lagras (enligt lagen om personuppgifter GDPR) för administration av medlemskapet. Uppgifterna lämnas inte ut till tredje part.
 

Statistik över medlemmarnas deltagande i olika aktiviteter kan användas för att planera och följa upp föreningens verksamhet samt för ansökan av lokalt aktivitetsstöd och andra förekommande bidrag.
 

När du ska träna
Ditt träningskort skall kunna uppvisas på anmodan. För allas trevnad skall  "Ban & Depåregler" efterföljas.
 

Försäkring
Som medlem i Furulunds RC Klubb är du försäkrad under deltagande i all slags träningsverksamhet.
 

All träning sker dock på egen risk och under eget ansvar.
 

Avstängning
Om medlem som godkänt Furulunds RC Klubbs medlemsvillkor inte fullgör till exempel har ett olämpligt uppförande som exempelvis aggressivt beteende, hot mot medlemmar, funktionärer och besökare, synbar påverkan av alkohol/droger, stölder och annan brottslig verksamhet, kan detta leda till avstängning.
 

Ändring av medlemsvillkor
Furulunds RC Klubb förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra och justera ovanstående villkor.